Finantare nerambursabila 2021

Va informam ca urmeaza lansarea sesiuneii de depunere a solicitarilor de finatare nerambursabile  pentru deschiderea si dezvoltarea activitatilor neagricole in zonele rurale  in suma de pana la  200.000 euro .

sM. 6.4 – Sprijin pentru investiții în crearea și dezvoltarea de activități neagricole

Solicitanţii eligibili  pentru sprijinul financiar nerambursabil acordat prin această submăsură sunt:

 • Micro-întreprinderi şi întreprinderi neagricole mici existente şi nou-înfiinţate (start-ups) din spaţiul rural;
 • Fermieri sau membrii unor gospodării agricole (autorizaţi cu statut minim pe PFA) care îşi diversifică activitatea de bază agricolă prin dezvoltarea unei activităţi neagricole în zona rurală în cadrul întreprinderii deja existente, încadrabile în micro-întreprinderi şi întreprinderi mici, cu excepţia persoanelor fizice neautorizate.

Exemple de tipuri de investiţii şi cheltuieli eligibile:

 • Investiţii pentru producerea şi comercializarea produselor neagricole:
 • Investiţii pentru activităţi meşteşugăreşti (activităţi de artizanat şi alte activităţi tradiţionale neagricole – olărit, brodat, prelucrare manuală a fierului, lânii, lemnului, pielii, etc);
 • Investiţii legate de furnizarea de servicii:
 • Investiții noi pentru infrastructură în unităţile de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping, bungalow, cu respectarea Ordinului ANT 65/2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Proiecte de activități de agrement;
 • Modernizarea/ extinderea unităților de primire turistică de tipul: parcuri de rulote, camping,bungalow și agropensiuni, cu respectarea Ordinului ANT 65/ 2013, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Investiții noi/ modernizări/ extinderi ale structurilor de alimentație publică inclusiv punctul gastronomic local;
 • Investiţii pentru producţia de combustibil din biomasă (ex: fabricare de peleţi şi brichete) în vederea comercializării;
 • Investiții pentru servicii de digitalizare în scopul eficientizării activității;
 • Investiții care susțin protecția mediului

Costuri eligibile specifice (precizate în fişa submăsurii 6.4):

 • Extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea agropensiunilor;
 • Înfiinţare, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de cazare de tip camping, parc rulote, bungalow-uri;
 • Înfiinţarea, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea structurilor de alimentaţie publică de sine stătătoare;
 • construcţia, extinderea şi/ sau modernizarea şi dotarea clădirilor;
 • achiziţionarea şi costurile de instalare, inclusiv în leasing financiar, de utilaje, instalaţii şi echipamente noi;
 • investiţii intangibile: achiziţionarea sau dezvoltarea de software şi achiziţionarea de brevete, licenţe, drepturi de autor, mărci.

Cheltuieli neeligibile specifice:

 • Cheltuieli specifice de înfiinţare şi funcţionare a întreprinderilor (obţinerea avizelor de funcţionare, taxe de autorizare, salarii angajaţi, costuri administrative, etc)
 • Cheltuieli pentru înființare de agropensiuni, pensiuni și hoteluri.

ANEXA 7

 

Lista codurilor CAEN aferente activităţilor care sunt eligibile la finanţare

în cadrul submăsurii 6.4

  Anexa 7 – sesiunea 2017
      n.c.a. : neclasificate altundeva * parte din   Coduri CAEN care vor fi punctate la CS 2.1 Coduri CAEN care vor fi punctate la CS 3.2 Coduri CAEN care vor fi punctate la CS 4.2 Coduri CAEN care vor fi punctate la CS 5.1.
Diviziune Grupă  Clasă CAEN Rev.2 CAEN Rev. 1 ISIC Rev. 4        
11     Băuturi            
  1107

 

  Producţia de băuturi răcoritoare nealcoolice; producţia de ape minerale şi alte ape îmbuteliate 1598

 

1104

 

      *
13     Fabricarea produselor textile            
  131   Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile            
    1310 Pregătirea fibrelor şi filarea fibrelor textile

 

Cu excepţia inului, în stare brută, topit, meliţat,pieptănat sau prelucrat în alt mod, dar netors; câlţi şi deşeuri de in (inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat)

si a cânepii, în stare brută, topită,meliţată,pieptănată sau prelucrată în alt mod, dar netoarsă; câlţi şi deşeuri de cânepă (inclusiv deşeuri de fire şi material fibros garnetat

 

1711 1712 1713 1714 1715 1716 1717 1311       *
                   
  132   Producţia de ţesături            
    1320  Producţia de ţesături 1721 1722 1723 1724 1725 1830* 1312       *
  133   Finisarea materialelor textile            
    1330 Finisarea materialelor textile 1730 5271* 1313        
                   
  139   Fabricarea altor articole textile            
    1391 Fabricarea de metraje prin tricotare sau croşetare  1760 1830* 1391       *
    1392 Fabricarea de articole confecţionate din textile (cu excepţia îmbrăcămintei şi lenjeriei de corp) 1740* 1392        
    1393 Fabricarea de covoare şi mochete 1751 1393       *
    1394 Fabricarea de odgoane, frânghii, sfori şi plase 1752* 1394       *
    1395 Fabricarea de textile neţesute şi articole din acestea, cu excepţia confecţiilor de îmbrăcăminte 1753 1399*       *
    1396 Fabricarea de articole tehnice şi industriale din textile 1754* 1399*       *
    1399 Fabricarea altor articole textile n.c.a. 1754* 3663* 1399*       *
                   
14     Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte            
                   
  141   Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte, cu excepţia articolelor din blană            
    1411 Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte din piele 1810* 1410*        
    1412 Fabricarea de articole de îmbrăcăminte pentru lucru 1821 1410*        
    1413 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte (exclusiv lenjeria de corp) 1822 1410*        
    1414 Fabricarea de articole de lenjerie de corp 1823 1410*        
    1419 Fabricarea altor articole de îmbrăcăminte şi accesorii n.c.a. 1771* 1824* 1410*       *
                   
  142   Fabricarea articolelor din blană            
    1420 Fabricarea articolelor din blană 1830* 1420       *
                   
  143   Fabricarea articolelor de îmbrăcăminte prin tricotare sau croşetare            
    1431 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a ciorapilor şi articolelor de galanterie 1771* 1430*       *
    1439 Fabricarea prin tricotare sau croşetare a altor articole de îmbrăcăminte 1772 1430*        
                   
15     Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie, harnaşamentelor şi încălţămintei; prepararea şi vopsirea blănurilor            
                   
  151   Tăbăcirea şi finisarea pieilor; fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament; prepararea şi vopsirea blănurilor            
    1511 Tăbăcirea şi finisarea pieilor; prepararea şi vopsirea blănurilor 1910 1830* 1511       *
    1512 Fabricarea articolelor de voiaj şi marochinărie şi a articolelor de harnaşament 1920* 3663* 1512       *
                   
  152   Fabricarea încălţămintei            
    1520 Fabricarea încălţămintei 1930* 1520        
                   
16     Prelucrarea lemnului, fabricarea  produselor din lemn şi plută, cu excepţia mobilei; fabricarea articolelor din paie şi din alte materiale vegetale împletite            
                   
  162   Fabricarea produselor din lemn, plută, paie şi din alte materiale vegetale            
    1621 Fabricarea de  furnire şi a  panourilor din lemn 2020 1621        
    1622 Fabricarea parchetului asamblat în panouri 2030* 1622*        
    1624 Fabricarea ambalajelor din lemn 2040* 1623       *
    1629 Fabricarea altor produse din lemn; fabricarea articolelor din plută, paie şi din alte materiale vegetale împletite 1930* 2051* 2052* 3663*(alte pr. Manufacturiere) 1629     * – bușteni și pelete pentru foc, făcute din lemn presat sau înlocuitori ca de exemplu semințe de cafea sau de soia  
                   
17     Fabricarea hârtiei și a produselor din hârtie            
  172   Fabricarea articolelor din hârtie şi carton            
    1721 Fabricarea hârtiei şi cartonului ondulat şi a ambalajelor din hârtie şi carton 2121 1702       *
    1722 Fabricarea produselor de uz gospodăresc şi sanitar, din hârtie sau carton 1754* 2122* 1709*       *
    1723 Fabricarea articolelor de papetărie  2123 2222* 1709*       *
    1724 Fabricarea tapetului 2124 1709*       *
    1729 Fabricarea altor articole din hârtie şi carton n.c.a. 2125* 3663* 1709*       *
                   
18     Tiparirea si reproducerea pe suporturi a inregistrarilor            
  181   Tiparire si activitati de servicii conexe tiparirii            
    1811 Tiparirea ziarelor 2221 1811*       *
    1812 Alte activitati de tiparire n.c.a. 2222*

2122*

2125*

1811*        
    1813 Servicii pregatitoare pentru pretiparire 2224

2225

1812*       *
    1814 Legatorie si servicii conexe 2223 1812*        
20     Fabricarea substanţelor şi a produselor chimice            
                   
  201   Fabricarea produselor chimice de bază, a îngrăşămintelor şi produselor azotoase; fabricarea materialelor plastice şi a cauciucului sintetic, în forme primare            
    2012 Fabricarea coloranţilor şi a pigmenţilor 2412 2011*       *
    2013 Fabricarea altor produse chimice anorganice, de bază 2413 2330* 2011*       *
    2015 Fabricarea îngrăşămintelor şi produselor azotoase 2415 2012       *
                   
  202   Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice            
    2020 Fabricarea pesticidelor şi a altor produse agrochimice 2420 2021       *
                   
  203   Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor            
    2030 Fabricarea vopselelor, lacurilor, cernelii tipografice şi masticurilor 2430 2022       *
                   
  204   Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere, cosmetice şi de parfumerie            
    2041 Fabricarea săpunurilor, detergenţilor şi a produselor de întreţinere 2451* 2023*       *
    2042 Fabricarea parfumurilor şi a produselor cosmetice (de toaletă) 2452 2451* 2023*       *
                   
  205   Fabricarea altor produse chimice            
    2052 Fabricarea cleiurilor 2462* 2029*       *
    2053 Fabricarea uleiurilor esenţiale 2463 2029*       *
    2059 Fabricarea altor produse chimice n.c.a.

 

Cu excepţia uleiurilor şi grăsimilor modificate chimic (biodiesel si bioetanol)

2462* 2464 2466* 2029*       *
                   
21     Fabricarea produselor farmaceutice de bază şi a preparatelor farmaceutice            
  212   Fabricarea preparatelor farmaceutice            
    2120 Fabricarea preparatelor farmaceutice 2442* 2330* 2100*       *
                   
22     Fabricarea produselor din cauciuc şi mase plastice            
                   
  221   Fabricarea articolelor din cauciuc            
    2211  Fabricarea anvelopelor şi a camerelor de aer; reşaparea şi refacerea anvelopelor 2511 2512 2211        
    2219 Fabricarea altor produse din cauciuc 2513* 1930* 3663* 2219        
                   
  222   Fabricarea articolelor din material plastic            
    2221  Fabricarea plăcilor, foliilor, tuburilor şi profilelor din material plastic 2521* 2220*       *
    2222 Fabricarea articolelor de ambalaj din material plastic 2522 2220*       *
    2223 Fabricarea articolelor din material plastic pentru construcţii  2523* 3663* 2220*        
    2229 Fabricarea altor produse din material plastic 2524* 1930* 3663* 2220*       *
                   
23     Fabricarea altor produse din minerale nemetalice            
                   
  231   Fabricarea sticlei şi a articolelor din sticlă            
    2311 Fabricarea sticlei plate 2611 2310*       *
    2312 Prelucrarea şi fasonarea sticlei plate 2612 2310*       *
    2313 Fabricarea articolelor din sticlă 2613 2310*       *
    2314 Fabricarea fibrelor din sticlă 2614 2310*       *
    2319 Fabricarea de sticlărie tehnică  2615* 2310*       *
                   
  232   Fabricarea de produse refractare            
    2320 Fabricarea de produse refractare 2626 2391       *
                   
  233   Fabricarea materialelor de construcţii din argilă            
    2331  Fabricarea plăcilor şi dalelor din ceramică  2630 2392*       *
    2332  Fabricarea cărămizilor, ţiglelor şi altor produse pentru construcţii, din argilă arsă 2640* 2392*       *
                   
  234   Fabricarea altor articole din ceramică şi porţelan             
    2341 Fabricarea articolelor ceramice pentru uz gospodăresc şi ornamental 2621 2393*        
    2342 Fabricarea de obiecte sanitare din ceramică 2622 2393*        
    2343  Fabricarea izolatorilor şi pieselor izolante din ceramică  2623 2393*        
    2344 Fabricarea altor produse tehnice din ceramică 2624 3162* 2393*       *
    2349 Fabricarea altor produse ceramice n.c.a. 2625 2393*       *
                   
  235   Fabricarea cimentului, varului şi ipsosului            
    2352  Fabricarea varului şi ipsosului 2652 2653 2394*       *
                   
  236   Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos            
    2361 Fabricarea produselor din beton pentru construcţii  2661 2395*       *
    2362 Fabricarea produselor din ipsos pentru construcţii  2662 2395*       *
    2365 Fabricarea produselor din azbociment 2665 2395*       *
    2369 Fabricarea altor articole din beton, ciment şi ipsos 2666 2395*       *
                   
  237   Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei            
    2370 Tăierea, fasonarea şi finisarea pietrei 2670 2396       *
                   
  239   Fabricarea produselor abrazive şi a altor produse din minerale nemetalice n.c.a.            
    2391 Fabricarea de produse abrazive 2681* 2399*       *
    2399 Fabricarea altor produse din minerale nemetalice, n.c.a. 2682 2399*       *
                   
24     Industria metalurgică            
                   
  243   Fabricarea altor produse prin prelucrarea primară a oţelului            
    2431 Tragere la rece a barelor 2731 2410*       *
    2432 Laminare la rece a benzilor înguste 2732 2410*        
    2433 Producţia de profile obţinute la rece 2733 2811* 2410*        
    2434 Trefilarea firelor la rece 2734 2410*       *
                   
  245   Turnarea metalelor            
    2451 Turnarea fontei 2721 2751 2431*       *
    2452 Turnarea oţelului 2752 2431*       *
    2453 Turnarea metalelor neferoase uşoare 2753 2432*        
    2454 Turnarea altor metale neferoase 2754 2432*        
                   
25     Industria construcţiilor metalice şi a produselor din metal, exclusiv maşini, utilaje şi instalaţii            
                   
  251   Fabricarea de construcţii metalice            
    2511  Fabricarea de construcţii metalice şi părţi componente ale structurilor metalice 2811* 2511*        
    2512 Fabricarea de uşi şi ferestre din metal 2812* 2511*       *
                   
  252   Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice; producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală            
    2521  Producţia de radiatoare şi cazane pentru încălzire centrală  2822* 2512*       *
    2529  Producţia de rezervoare, cisterne şi containere metalice 2821* 2512*       *
                   
  256   Tratarea şi acoperirea metalelor; operaţiuni de mecanică generală pe bază de plată sau contract            
    2561 Tratarea şi acoperirea metalelor 2851 2592*        
    2562 Operaţiuni de mecanică generală 2852 2592*        
                   
  257   Producţia de unelte şi articole de fierărie            
    2571 Fabricarea produselor de tăiat  2861* 2875* 2593*       *
    2572 Fabricarea articolelor de feronerie 2863* 2593*       *
    2573 Fabricarea uneltelor 2862* 2956* 2593*       *
                   
  259   Fabricarea altor produse prelucrate din metal            
    2591  Fabricarea de recipienţi, containere şi alte produse similare din oţel 2871* 2599*       *
    2592 Fabricarea ambalajelor uşoare din metal 2872 2599*       *
    2593 Fabricarea articolelor din fire metalice; fabricarea de lanţuri şi arcuri 2873 2874* 2599*        
    2594  Fabricarea de şuruburi, buloane şi alte articole filetate; fabricarea de nituri şi şaibe 2874* 2599*       *
    2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a. 2875* 3162* 3663* 2599*       *
                   
26     Fabricarea calculatoarelor şi a produselor electronice şi optice            
                   
  261   Fabricarea componentelor electronice            
    2611 Fabricarea subansamblurilor electronice (module) 2466* 3110* 3120* 3130* 3210* 3230* 2610*     * – fabricarea diodelor emitatoare de lumina (LED) *
    2612 Fabricarea altor componente electronice 3210* 2610*        
                   
  262   Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice            
    2620  Fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 3002* 3230* 2620       *
                   
  263   Fabricarea echipamentelor de comunicaţii            
    2630 Fabricarea echipamentelor de comunicaţii 3220* 3230* 3162* 2630       *
        3320*          
                   
  264   Fabricarea produselor electronice de larg consum            
    2640 Fabricarea produselor electronice de larg consum 3230* 3650* 2640       *
                   
  265   Fabricarea de echipamente de măsură, verificare, control şi navigaţie; producţia de ceasuri            
    2651  Fabricarea de instrumente şi dispozitive pentru măsură, verificare, control, navigaţie 3162* 3320* 2651*     * – fabricarea de aparate de control a calității mediului și dispozitive automate de control pentru protecția mediului  
    2652 Producţia de ceasuri 3350* 2652       *
                   
  266   Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie            
    2660 Fabricarea de echipamente pentru radiologie, electrodiagnostic şi electroterapie 3310* 2660       *
                   
  267   Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice            
    2670 Fabricarea de instrumente optice şi echipamente fotografice 3340* 3320* 3230* 2670       *
                   
  268   Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor            
    2680 Fabricarea suporţilor magnetici şi optici destinaţi înregistrărilor 2465 2680       *
                   
27     Fabricarea echipamentelor electrice            
                   
  271   Fabricarea motoarelor electrice, generatoarelor şi transformatoarelor electrice şi a aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii            
    2711 Fabricarea motoarelor, generatoarelor şi transformatoarelor electrice 3110* 3162* 2710*       *
    2712 Fabricarea aparatelor de distribuţie şi control a electricităţii  3120* 2710*        
                   
  272   Fabricarea de acumulatori şi baterii            
    2720 Fabricarea de acumulatori şi baterii 3140 2720       *
                   
  273   Fabricarea de fire şi cabluri; fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru acestea            
    2731 Fabricarea de cabluri cu fibră optică  3130* 3340* 2731        
    2732  Fabricarea altor fire şi cabluri electrice şi electronice 3130* 2523* 2732       *
    2733 Fabricarea dispozitivelor de conexiune pentru fire şi cabluri electrice şi electronice 3130* 2524* 3120* 2733       *
                   
  274   Fabricarea de echipamente electrice de iluminat            
    2740 Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 3150 3161* 3162* 2740        
                   
  275   Fabricarea de echipamente casnice            
    2751 Fabricarea de aparate electrocasnice 2971* 2956* 2750*        
    2752 Fabricarea de echipamente casnice neelectrice 2972* 2750*       *
                   
  279   Fabricarea altor echipamente electrice            
    2790 Fabricarea altor echipamente electrice 2943* 3162*  3120* 3130* 3210* 2790       *
                   
28     Fabricarea de maşini, utilaje şi echipamente n.c.a.            
                   
  281   Fabricarea de maşini şi utilaje de utilizare generală            
    2811 Fabricarea de motoare şi turbine 2911* 3430* 2811       *
    2812 Fabricarea de motoare hidraulice 2912* 2913* 2812       *
    2813 Fabricarea de pompe şi compresoare 2912* 2813*        
    2814 Fabricarea de articole de robinetărie 2913* 2813*       *
    2815  Fabricarea lagărelor, angrenajelor, cutiilor de vitezăşi a elementelor mecanice de transmisie 2914* 2814        
                   
  282   Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală            
    2821  Fabricarea cuptoarelor, furnalelor şi arzătoarelor  2921* 2971* 2972* 2815     * – fabricarea de echipamente de încalzire nonelectrice instalate permanent, pentru clădiri, cum ar fi echipamente de încalzire solară *
    2822 Fabricarea echipamentelor de ridicat şi manipulat 2922* 3550* 2816       *
    2823  Fabricarea maşinilor şi echipamentelor de birou (exclusiv fabricarea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice) 3001 3230* 3612* 2817       *
    2824  Fabricarea maşinilor-unelte portabile acţionate electric 2941* 2818        
    2825 Fabricarea echipamentelor de ventilaţie şi frigorifice, exclusiv a echipamentelor de uz casnic 2923* 2971* 2819*       *
    2829  Fabricarea altor maşini şi utilaje de utilizare generală n.c.a. 2924*  2943* 3320* 2819*       *
                   
  283   Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere            
    2830 Fabricarea maşinilor şi utilajelor pentru agricultură şi exploatări forestiere 2931* 2932* 2953* 2821       *
                   
  284   Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea metalului şi a maşinilor-unelte            
    2841  Fabricarea utilajelor şi a maşinilor-unelte pentru prelucrarea metalului 2862* 2942* 3162* 2822*       *
    2849  Fabricarea altor maşini-unelte n.c.a. 2943* 2862* 2822*       *
                   
  289   Fabricarea altor maşini şi utilaje cu destinaţie specifică            
    2891 Fabricarea utilajelor pentru metalurgie 2951* 2823       *
    2892 Fabricarea utilajelor pentru extracţie şi construcţii  2952* 2862* 2824       *
    2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, băuturilor şi tutunului 2953* 2825       *
    2894 Fabricarea utilajelor pentru industria textilă, a îmbrăcămintei şi a pielăriei 2954* 2956* 2826       *
    2895 Fabricarea utilajelor pentru industria hârtiei şi cartonului 2955* 2829*       *
    2896 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea maselor plastice şi a cauciucului 2956* 2829*       *
    2899  Fabricarea altor maşini şi utilaje specifice n.c.a. 2956* 3162* 3320* 3340* 3530* 3650* 3663* 2829*       *
                   
29     Fabricarea autovehiculelor de transport rutier, a remorcilor şi semiremorcilor            
  291   Fabricarea autovehiculelor de transport rutier            
    2910 Fabricarea autovehiculelor de transport rutier 3410* 2910        
                   
  292   Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci            
    2920 Producţia de caroserii pentru autovehicule; fabricarea de remorci şi semiremorci 3420* 2920       *
                   
  293   Producţia de piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule            
    2931 Fabricarea de echipamente electrice şi electronice pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 3161* 2930*        
    2932 Fabricarea altor piese şi accesorii pentru autovehicule şi pentru motoare de autovehicule 3430* 3611* 2930*        
                   
30     Fabricarea altor mijloace de transport            
                   
  301   Construcţia de nave şi bărci            
    3011 Constructia de nave si structuri plutitoare 3511*, 3611* 3011        
    3012 Construcţia de ambarcaţiuni sportive şi de agrement 3512* 3012       *
                   
  302   Fabricarea materialului rulant            
    3020 Fabricarea materialului rulant 3162* 3520* 3611* 3020        
                   
  309    Fabricarea altor echipamente de transport n.c.a.            
    3091 Fabricarea de motociclete 3541 3091        
        3410*          
    3092  Fabricarea de biciclete şi de vehicule pentru invalizi 3542 3543* 3663* 3092        
    3099 Fabricarea altor mijloace de transport n.c.a. 3550* 3099       *
                   
31     Fabricarea de mobilă            
                   
  310   Fabricarea de mobilă            
    3101  Fabricarea de mobilă pentru birouri şi magazine 3310* 3550* 3611* 3612* 3100*       *
    3102  Fabricarea de mobilă pentru bucătării  3611* 3613 3100*        
    3103  Fabricarea de saltele şi somiere 3615 3100*        
    3109  Fabricarea de mobilă n.c.a. 3611* 3614* 3100*        
                   
32     Alte activităţi industriale n.c.a.            
                   
  321   Fabricarea bijuteriilor, imitaţiilor de bijuterii şi articolelor similare            
    3212  Fabricarea bijuteriilor şi articolelor similare din metale şi pietre preţioase 3622 3350* 3211*       *
    3213  Fabricarea imitaţiilor de bijuterii şi articole similare 3661 3350* 3212       *
                   
  322   Fabricarea instrumentelor muzicale            
    3220 Fabricarea instrumentelor muzicale 3630* 3220       *
                   
  323   Fabricarea articolelor pentru sport            
    3230 Fabricarea articolelor pentru sport 3640* 3230        
                   
  324   Fabricarea jocurilor şi jucăriilor            
    3240 Fabricarea jocurilor şi jucăriilor

 

 

3650* 3240       *
                   
  325   Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale şi stomatologice            
    3250 Fabricarea de dispozitive, aparate şi instrumente medicale stomatologice 2442* 3310* 3320* 3340* 1740*  2924* 3250       *
                   
  329   Alte activităţi industriale            
    3291  Fabricarea măturilor şi periilor 3662 3290*       *
    3299 Fabricarea altor produse manufacturiere n.c.a. 1810* 1824* 1920* 2052* 2211* 2524* 3290*       *
                   
33     Repararea, întreţinerea şi instalarea maşinilor şi echipamentelor            
                   
  331   Repararea articolelor fabricate din metal, repararea maşinilor şi echipamentelor            
    3311 Repararea articolelor fabricate din metal 2811* 2821* 2822* 2830* 2861* 2862* 2863* 3550*  2871* 2875* 2960* 3420* 3311        
    3312  Repararea maşinilor  2911* 2912* 2913* 2914* 2921* 2922* 2923* 2924* 2932* 2931* 2941* 2942* 2943* 2951* 2952* 2953* 2954* 2955* 2956* 7250* 3312        
    3313 Repararea echipamentelor electronice şi optice 2924* 3110*  3162* 3210* 3230* 3310* 3320 * 3340* 3350* 3313        
    3314 Repararea echipamentelor electrice 2971* 3110* 3120* 3162* 3310* 3320* 3314        
    3315 Repararea şi întreţinerea navelor şi bărcilor 3511* 3512* 3315*        
                   
    3317  Repararea şi întreţinerea altor echipamentelor de transport n.c.a. (numai repararea saretelor si a carutelor cu tractiune animala) 3520* 3543* 3550* 3315*        
    3319 Repararea altor echipamente 1740* 1752* 2040*  2051* 2513* 2521* 2524* 2615* 2640* 2681* 3630* 3650* 3319        
                   
      SECŢIUNEA D -PRODUCŢIA ŞI FURNIZAREA DE ENERGIE ELECTRICĂ ŞI TERMICĂ, GAZE, APĂ CALDĂ ŞI AER CONDIŢIONAT            
35     Energie electrică, gaz, abur și aer condiționat            
                   
  353   Furnizarea de abur şi aer condiţionat            
    3530 Furnizarea de abur şi aer condiţionat

 

Exclusiv producerea de gheata, in scop alimentar sau nealimentar

 

4030* 3530        
                   
37     Colectarea şi epurarea apelor uzate            
  370   Colectarea şi epurarea apelor uzate            
    3700 Colectarea şi epurarea apelor uzate (numai pentru golirea si curatarea haznalelor si foselor septice si colectarea şi transportul apelor uzate menajere prin vidanje montate pe autoşasiu)            
                   
38     Colectarea, tratarea şi eliminarea deşeurilor; activităţi de recuperare a materialelor  reciclabile            
                   
  381   Colectarea deşeurilor            
    3811 Colectarea deşeurilor nepericuloase 9002* 9003* 3811     *  
    3812  Colectarea deşeurilor periculoase 4011* 9002* 2330* 3812     *  
                   
  382   Tratarea şi eliminarea deşeurilor            
    3821  Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 1450* 2415* 9002* 3821     *  
    3822  Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 9002* 2330* 3822     *  
                   
  383   Recuperare  materialelor            
    3831  Demontarea (dezasamblarea) maşinilor şi a echipamentelor scoase din uz  pentru recuperarea materialelor 3710* 3830*        
    3832 Recuperarea materialelor reciclabile sortate 3710* 3720 3830*     *  
                   
39     Activităţi şi servicii de decontaminare             
                   
  390   Activităţi şi servicii de decontaminare            
    3900  Activităţi şi servicii de decontaminare 9003* 3900     *  
                   
43     Lucrări speciale de construcţii            
                   
  431   Lucrări de demolare şi de pregătire a terenului            
    4313 Lucrări de foraj şi sondaj pentru construcţii 4512 4312*        
                   
  432   Lucrări de instalaţii electrice şi tehnico-sanitare şi alte lucrări de instalaţii pentru construcţii            
    4321 Lucrări de instalaţii electrice 4531* 4534* 4321        
    4322 Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat  4531* 4533 4322        
    4329 Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii 2922* 4532 4534* 4531* 4329        
                   
  433   Lucrări de finisare            
    4331 Lucrări de ipsoserie 4541 4330*        
    4332 Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 2030* 2523* 2812* 4542 4330*        
    4333 Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4543 4330*        
    4334 Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4544 4330*        
    4339 Alte lucrări de finisare 4545* 4330*        
                   
      SECŢIUNEA GCOMERŢ CU RIDICATA ŞI CU AMĂNUNTUL; REPARAREA AUTOVEHICULELOR ŞI MOTOCICLETELOR            
                   
45     Comerţ cu ridicata şi cu amănuntul, întreţinerea şi repararea autovehiculelor şi a motocicletelor            
                   
  452   Întreţinerea şi repararea autovehiculelor            
    4520 Întreţinerea şi repararea autovehiculelor 5020* 4520        
                   
      SECŢIUNEA H -TRANSPORT ŞI DEPOZITARE            
                   
  494   Transporturi rutiere de mărfuri şi servicii de mutare            
    4941 Transporturi rutiere de mărfuri 6024* 4923*        
    4942 Servicii de mutare            
                   
52     Depozitare şi activităţi auxiliare pentru transporturi            
                   
  521   Depozitări            
    5210 Depozitări

 

Cu excepţia activităţii de exploatare a spaţiilor de depozitare produse agro-alimentare, specializate*pentru anumite grupe de  produse listate în Anexa I la Tratatul de Instituire al Comunităţii Europene

si a

Activităţii de depozitare a produselor forestiere nelemnoase.

 

*Această categorie vizează silozurile, depozitele frigorifice, precum şi cele cu atmosferă controlată, etc.  la care managementul activităţii de depozitare este realizat în totalitate de beneficiarul sprijinului acordat prin AXA I a PNDR. Nu sunt finanţate prin  PNDR  investiţiile pentru depozitele cu caracter general în care, ocazional se pot depozita şi mărfuri agro-alimentare.

 

6312 5210        
                   
  522   Activităţi anexe pentru transporturi            
    5222 Activități de servicii anexe transportului pe apă            
    5224 Manipulări 6311 5224        
    5229  Alte activităţi anexe transporturilor 6340* 5229        
                   
53     Activităţi de poştă şi de curier            
  532   Alte activităţi poştale şi de curier            
    5320 Alte activităţi poştale şi de curier 6412 5320        
                   
55     SECŢIUNEA IHOTELURI ŞI RESTAURANTE            
                   
  552   Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată            
    5520 Facilităţi de cazare pentru vacanţe şi perioade de scurtă durată

–  Numai pentru agropensiuni

 

5521* 5523* 5510*        
                   
  553   Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere            
    5530 Parcuri pentru rulote, campinguri si tabere            
    5530.11 Servicii asigurate în terenurile de camping.            
    5530.12 Servicii asigurate în parcurile pentru vehicule şi rulote.            
  559   Alte servicii de cazare            
    5590 Alte servicii de cazare            
56     Restaurante şi alte activităţi de servicii de alimentaţie            
  561   Restaurante            
    5610 Restaurante*

*Sunt eligibile doar restaurantele clasificate conform Ordinului 65/2013 pentru aprobarea normelor metodologice privind clasificarea structurilor de primire turistice, cu modificările şi completările ulterioare, din zonele cu potențial turistic ridicat, dar insuficient dezvoltate din punct de vedere turistic, în conformitate cu Ordonanţa de Urgenţă nr. 142 din 28 octombrie 2008 privind aprobarea Planului de amenajare a teritoriului national Secţiunea a VIII – a – zone cu resurse turistice, cu modificările și completările ulterioare .

5530 5610        
  562   Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente si alte servicii de alimentatie            
    5621 Activitati de alimentatie (catering) pentru evenimente            
    5629 Alte servicii de alimentatie n.c.a.            
      SECŢIUNEA JINFORMAŢII ŞI COMUNICAŢII            
58     Activităţi de editare            
                   
  581   Activităţi de editare a cărţilor, ziarelor, revistelor şi alte activităţi de editare             
    5811  Activităţi de editare a cărţilor  2211* 7240* 5811        
    5812  Activităţi de editarea de ghiduri, compendii, liste de adrese şi similare 2211* 7240* 5812        
    5813  Activităţi de editare a ziarelor 2212 7240* 5813*        
    5814  Activităţi de editare a revistelor şi periodicelor 2213 7240* 5813*        
    5819  Alte activităţi de editare 2215 2222* 7240* 5819        
                   
  582   Activităţi de editare a produselor software            
    5821  Activităţi de editare a jocurilor de calculator 7221* 7240* 5820*        
    5829  Activităţi de editare a altor produse software 7221* 7240* 5820*   *    
                   
  602   Activităţi de difuzare a programelor de televiziune            
    6020  Activităţi de difuzare a programelor de televiziune 9220*  6420* 7240* 6020        
                   
62     Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei            
                   
  620   Activităţi de servicii în tehnologia informaţiei            
    6201  Activităţi de realizare a soft-ului la comandă (software orientat client) 7221* 7222* 7240* 6201   *    
    6202  Activităţi de consultanţă în tehnologia informaţiei  7210 7222* 6202*   *    
    6203  Activităţi de management (gestiune şi exploatare) a mijloacelor de calcul 7230* 6202*   *    
    6209  Alte activităţi de servicii privind tehnologia informaţiei 3002* 7222* 7260 6209   *    
63     Activităţi de servicii informatice            
  631   Activităţi ale portalurilor web, prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe            
    6311 Prelucrarea datelor, administrarea paginilor web şi activităţi conexe 7230* 7240* 6311   *    
    6312  Activităţi ale portalurilor web 7240* 6312   *    
                   
  639   Alte activităţi de servicii informaţionale            
    6391  Activităţi ale agenţiilor de ştiri 9240* 6391        
    6399  Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a 7487* 6399        
                   
      SECŢIUNEA MACTIVITĂŢI PROFESIONALE, ŞTIINŢIFICE ŞI TEHNICE            
                   
69     Activităţi juridice şi de contabilitate            
                   
  692   Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal            
    6920  Activităţi de contabilitate şi audit financiar; consultanţă în domeniul fiscal 7412 6920        
                   
70     Activităţi ale direcţiilor (centralelor), birourilor administrative centralizate; activităţi de management şi de consultanţă în management            
                   
  702                
    7022  Activităţi de consultanţă pentru afaceri şi management 7414* 0501* 7020*        
                   
71     Activităţi de arhitectură şi inginerie; activităţi de testări  şi analiză tehnică            
                   
  711   Activităţi de arhitectură, inginerie şi servicii de consultanţă tehnică legate de acestea            
    7111 Activităţi de arhitectură 7420* 7110*        
    7112 Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 7420* 7110*        
                   
  712   Activităţi de testări şi analize tehnice            
    7120 Activităţi de testări şi analize tehnice 7430 7120        
73     Publicitate și activități de studiere a pieței            
  731   Publicitate            
    7311 Activitati ale agentiilor de publicitate            
74     Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice            
                   
  741   Activităţi de design specializat            
    7410  Activităţi de design specializat 7487* 7410        
                   
  742   Activităţi fotografice            
    7420  Activităţi fotografice 7481 9240* 7420        
                   
  743   Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi)            
    7430 Activităţi de traducere scrisă şi orală (interpreţi) 7485* 7490*        
                   
  749   Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.            
    7490  Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a.

 

Cu excepţia:

 

–       activităţilor de brokeraj pentru întreprinderi , adică aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de întreprinderi mici şi mijlocii, inclusiv a experienţei profesionale, dar neincluzând activităţile de brokeraj pentru bunuri imobiliare;

–       activităţi de brokeraj pentru brevete (aranjamente pentru cumpărarea şi vânzarea de brevete);

–       activităţi de evaluare, altele decât pentru bunuri imobiliare şi asigurări(pentru antichităţi, bijuterii etc.);

–       auditarea facturilor şi a rapoartelor privind mărfurile.

6340* 7487* 7414* 7420* 7460*

 

7490*        
                   
75     Activităţi veterinare            
                   
  750   Activităţi veterinare            
    7500 Activităţi veterinare 8520 7500 *      
                   
77     Activitati de inchiriere si leasing            
  772   Activitati de inchiriere si leasing bunuri personale și gospodărești            
    7721 Activitati de inchiriere si leasing cu bunuri recreationale si echipament sportiv

–       cu exceptia activitatii de leasing operational

           
 

78

    Activităţi de servicii privind forţa de muncă            
                   
  781   Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă            
    7810  Activităţi ale agenţiilor de plasare a forţei de muncă  7450* 9272* 7810        
                   
  782   Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului            
    7820 Activităţi de contractare, pe baze temporare, a personalului 7450* 7820        
                   
  783   Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă            
    7830 Servicii de furnizare şi management a forţei de muncă 7450* 7830        
                   
79     Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor, alte servicii de rezervare si asistenta turistica            
  791   Activitati ale agentiilor turistice si a tur-operatorilor            
    7911 Activitati ale agentiilor turistice 6330 7911        
    7912 Activitati ale tur-operatorilor 6330 7912        
                   
  799   Alte servicii de rezervare si asistenta turistica            
    7990 Alte servicii de rezervare si asistenta turistica 6330

9232

9234

9262

9272

7920        
                   
80     Activităţi de investigaţii şi protecţie            
  802   Activităţi de servicii privind sistemele de securizare            
    8020 Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 4531* 7460* 8020        
                   
81     Activităţi de peisagistică şi servicii pentru clădiri            
  811   Activităţi de servicii suport combinate            
    8110  Activităţi de servicii suport combinate 7032* 7514* 8110        
                   
  812   Activităţi de curăţenie            
    8121 Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 7470* 8121        
    8122 Activităţi specializate de curăţenie 7470* 8129*        
    8129  Alte activităţi de curăţenie 9003* 7470* 8129*        
                   
                   
82     Activităţi de secretariat, servicii suport şi alte activităţi de servicii prestate în principal întreprinderilor            
                   
  821   Activităţi de secretariat şi servicii suport             
    8211  Activităţi combinate de secretariat 7485* 8211        
    8219  Activităţi de fotocopiere, de pregătire a documentelor şi alte activităţi specializate de secretariat 7485* 6411* 8219        
                   
  823   Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor            
    8230  Activităţi de organizare a expoziţiilor, târgurilor şi congreselor 7487* 8230        
                   
  829   Activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a.            
    8292 Activităţi de ambalare 7482 8292        
    8299  Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 7485* 7487* 7513* 8299        
                   
      SECŢIUNEA QSĂNĂTATE ŞI ASISTENŢĂ SOCIALĂ            
                   
86     Activităţi referitoare la sănătatea umană            
                   
  862   Activităţi de asistenţă medicală ambulatorie şi            
      stomatologică            
    8621  Activităţi de asistenţă medicală generală  8512* 8620* *      
    8622  Activităţi de asistenţă medicală specializată  8512* 8620* *      
    8623  Activităţi de asistenţă stomatologică  8513 8620* *      
  869   Alte activități referitoare la sănătatea umană            
    8690 Alte activități referitoare la sănătatea umană

Nu sunt eligibile pentru finanțare laboratoarele de radiologie si transportul pacientilor cu avionul.

    *      
  871   Activitati ale centrelor de ingrijire medicală            
    8710 Activitati ale centrelor de ingrijire medicală     *      
  889   Alte activități de asistență socială, fără cazare            
    8899 Alte activități de asistență socială, fără cazare n.c.a            
      SECŢIUNEA RACTIVITĂŢI DE SPECTACOLE, CULTURALE ŞI RECREATIVE            
                   
90     Activităţi de creaţie şi interpretare artistică            
                   
  900   Activităţi de creaţie şi interpretare artistică            
    9001  Activităţi de interpretare artistică (spectacole) 9231* 9234* 9000*        
    9002  Activităţi suport pentru interpretarea artistică (spectacole) 9231* 9232* 9234* 9000*        
    9003  Activităţi de creaţie artistică  9231* 9240* 9000*        
    9004  Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 9232* 9000*        
                   
93      Activitati sportive, recreative si distractive            
  931   Activitati sportive            
    9311 Activitati ale bazelor sportive 9621 9311*        
    9312 Activitati ale cluburilor sportive 9262* 9312        
    9313 Activitati ale centrelor de fitness 9304* 9311*        
    9319 Alte activitati sportive 9262* 9319        
                   
  932   Alte activităţi recreative şi distractive            
    9321 Bâlciuri şi parcuri de distracţii 9233          
    9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9234* 9272* 9262*          
                   
      SECŢIUNEA S – ALTE ACTIVITĂŢI DE SERVICII            
                   
95     Reparaţii de calculatoare, de articole personale şi de uz gospodăresc            
                   
  951   Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor de comunicaţii            
    9511  Repararea calculatoarelor şi a echipamentelor periferice 7250*     *    
    9512 Repararea echipamentelor de comunicaţii  3220* 5274*     *    
                   
  952   Reparaţii de articole personale şi de uz gospodăresc            
    9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic 5272* 9521        
    9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodăresc şi a echipamentelor pentru casă şi grădină 2932* 5272* 9522        
    9523  Repararea încălţămintei şi a articolelor din piele 5271 5274* 9523        
    9524 Repararea mobilei şi a furniturilor casnice 3611* 3612* 3614*          
    9525  Repararea ceasurilor şi a bijuteriilor 5273          
    9529 Repararea articolelor de uz personal şi gospodăresc n.c.a. 1740* 3630* 3640* 5274*          
                   
96     Alte activităţi de servicii            
                   
  960   Alte activităţi de servicii            
    9601 Spălarea şi curăţarea (uscată) articolelor textile şi a produselor din blană 9301 9601        
    9602 Coafură şi alte activităţi de înfrumuseţare 9302 9602        
    9603 Activităţi de pompe funebre şi similare, cu exceptia inchirierii si vanzarii locurilor de veci 9303 9603        
    9604 Activităţi de întreţinere corporală 9304* 9609*        
    9609 Alte activitati de servicii n.c.a.

Sunt eligibile doar serviciile pentru animale de companie, cum ar fi: adăpostire, îngrijire, relaxare și dresaj.