Coduri CAEN si avize functionare

Cod CAEN principal 4778

Coduri CAEN Secundare

2529 Productia de rezervoare, cisterne si containere metalice
2562 Operatiuni de mecanicã generala
2573 Fabricarea uneltelor
2599 Fabricarea altor articole din metal n.c.a.
2813 Fabricarea de pompe si compresoare
2829 Fabricarea altor masini si utilaje de utilizare general n.c.a.
2830 Fabricarea masinilor si utilajelor pentru agricultura si exploatri forestiere
2893 Fabricarea utilajelor pentru prelucrarea produselor alimentare, buturilor si tutunului
3312 Repararea maginilor
3314 Repararea echipamentelor electrice
4120 Lucrri de constructii a clädirilor rezidentiale si nerezidentiale 4321 Lucrări de instalatii electrice
432 Lucräri de instalatii sanitare, de incälzire si de aer conditionat 4332 Lucräri de tâmplärie si dulgherie
4333 Lucări de pardosire si placare a peretilor
4334 Lucräri de vopsitorie, zugrveli si montri de geamuri
4339 Alte lucrãri de finisare
4391 Lucräri de învelitori, sarpante si terase la constructii
4511 Comert cu autoturisme gi autovehicule usoare (sub 3,5 tone)
4519 Comert cu alte autovehicule
4520 Întretinerea si repararea autovehiculelor
4618 Intermedieri ni comertul specializat ni vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a. 4619 Intermedieri in comertul cu produse diverse
4669 Comert cu ridicata al altor magini gi echipamente
4719 Comert cu amănuntul ni magazine nespecializate, cu vânzare predominant de produse nealimentare
4729 Comert cu amănuntul al altor produse alimentare, in magazine specializate
4752 Comert cu amănuntul al articolelor de fierrie, al articolelor din sticlă i a celor pentru vopsit, ni magazine specializate
4754 Comert cu amănuntul al articolelor si aparatelor electrocasnice, nî magazine specializate
4761 Comert cu amănuntul al cärtilor, nî magazine specializate
4776 Comert cu amănuntul al florilor, plantelor si semintelor; comert cu amănuntul al animalelor de companie si a hranei pentru acestea, ni magazine specializate
4778 Comert cu amănuntul al altor bunuri noi, ni magazine specializate
4791 Comert cu amănuntul prin intermediul caselor de comenzi sau prin Internet
4799 Comert cu amănuntul efectuat ni afara magazinelor, standurilor, chioscurilor si pietelor
4941 Transporturi rutiere de mărfuri
5224 Manipuläri
6810 Cumpărarea si vânzarea de bunuri imobiliare proprii
6820 Închirierea si subinchirierea bunurilor imobiliare propri sau inchiriate 6832 Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract
7490 Alte activitäti profesionale, stintifice si tehnice n.c.a.
8122 Activitti specializate de curatenie
8230 Activitati de organizare a expozitiilor, târgurilor si congreselor
9521 Repararea aparatelor electronice de uz casnic
9522 Repararea dispozitivelor de uz gospodäresc si a echipamentelor pentru casă si grădină
Explicitare coduri de activitate:
4778 – fără arme si munitii

Autorizatii

1)MINISTERUL AGRICULTURII $I DEZVOLTARII RURALE

AUTORITATEA NATIONAL FITOSANITARÃ

OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor

Nr. 4 din 12.02.2024

2)MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE

AUTORITATEA NATIONAL FITOSANITARÃ

OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor

Nr. 3 din 12.02.2024

3)MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTRII RURALE

AUTORITATEA NATIONAL FITOSANITAR

OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor

Nr. 6 din 12.02.2024

4)MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTRII RURALE

AUTORITATEA NATIONAL FITOSANITAR

OFICIUL FITOSANITAR VRANCEA

CERTIFICAT DE ÎNREGISTRARE

pentru comercializarea produselor de protectie a plantelor

Nr. 5 din 12.02.2024

5)MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARII RURALE INSPECTIA NATIONALA PENTRU CALITATEA SEMINTELOR

Seria B, nr 0010540

AUTORIZATIA Nr.

VN005700C

Pentru COMERCIALIZAREA semintelor si materialului saditor

6)MINISTERUL AGRICULTURI SI DEZVOLTRII RURALE INSPECTIA NATIONALA PENTRU CALITATEA SEMINTELOR

Seria B, nr 0010539

AUTORIZATIA Nr.

VN005600C

Pentru COMERCIALIZAREA semintelor si materialului săditor

7)MINISTERUL AGRICULTURII SI DEZVOLTARI RURALE INSPECTIA NATIONALA PENTRU CALITATEA SEMINTELOR

Seria B Nr. 0010541

AUTORIZATIA Nr. VN005800C

Pentru COMERCIALIZAREA semintelor si materialului saditor

8) MINISTERUL AGRICULTURIL, PADURILOR SI DEZVOLTRI RURALE INSPECTIA NATIONAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR

Seria B Nr.0024519

AUTORIZATIA Nr. VN013400C

Pentru COMERCIALIZAREA semintelor si materialului saditor

9) MINISTERUL AGRICULTURII, PADURILOR SI DEZVOLTARIL RURALE INSPECTIA NATIONAL PENTRU CALITATEA SEMINTELOR

Seria A Nr. 0024628

AUTORIZATIA Nr. VN017000C

Pentru COMERCIALIZAREA semintelor si materialului saditor